Forside - Historie
Rugeriet Hellevad

Siden har denne race sammen med New Hampshire været grundlaget for Helle-vadhønen.

Fra midt i 90'erne blev hønen markedsført som Hellevadhønen.


Hellevadhønen® blev i sommeren 2002 et re-gistreret varemærke og som noget nyt kan virk-somheden nu også til-byde en sort Hellevad- høne.


I dag er Rugeriet Hel-levad eneste og sidste avlscenter i Danmark.

Rugeriet Hellevad blev etableret i 1956 af Frits Wolf.

Virksomheden begyndte med at være en af de første avlscenter for New Hampshire høns i Danmark.

I 1977 blev Jørn Wolf medejer af Rugeriet. Han overtog det i 1987.

I 1970'erne begyndte Rugeriet avlsforsøg med Hellevadhønen.

I 1982 overtog Rugeriet Hellevad resten af Skalborg liniens hvide italiener.

Hornshøjvej 43   9320 Hjallerup   2924 7541   Rugeriet@hellevadhoenen.dk Siden 1956